Wyniki konkursu języka niemieckiego „Schau in meine Welt”

W tym roku szkolnym odbyła się pierwsza edycja szkolnego konkursu z języka niemieckiego „Schau in meine Welt”. Uczniowie mieli za zadanie w max. 5-osobowych  grupach nakręcić  film o tematyce przewodniej: „Mein Hobby”. Ocenie podlegały następujące kryteria: zgodność z tematem, poprawność i bogactwo językowe oraz oryginalność i wkład pracy.

Więcej…
 
Dzień Bezpiecznego Internetu 2018

www.saferinternet.pl

6 lutego 2018 roku  w Zespole Szkół Elektronicznych w Bolesławcu odbyła się

kolejna edycja konkursu "Dzień Bezpiecznego Internetu 2018", w którym

startowało kilka drużyn gimnazjalnych z powiatu bolesławieckiego.

Zwycięzcy konkursu plastycznego w kategorii gimnazjum:

II miejsce: Julia Wołkowska, Gimnazjum nr 3

III miejsce: Karolina Friedek, Gimnazjum nr 3

Gratulacje!

 
ZWYCIĘSTWO W TENISIE STOŁOWYM


W rozegranych 7 lutego Mistrzostwach Bolesławca w Tenisie Stołowym nasza drużyna w składzie: Mateusz Hryń, Bartosz Graczyk oraz Kacper Deka zajęła I miejsce i awansowała do Mistrzostw Powiatu.

Gratulujemy i życzymy sukcesu w kolejnym etapie rywalizacji.

 
Kreatywne miasto, twórcza szkoła, uczniowie XXI wieku

26 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, podjął uchwałę nr 4146/V/17 w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałania 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkurs horyzontalny i OSI.

 

W gronie zwycięzców konkursu znalazła się propozycja przygotowana przez Miejski Zespół Szkół nr 3 (od września – Szkołę Podstawową nr 2) we współpracy z Gminą Miejską Bolesławiec.

Projekt nosi tytuł: „Kreatywne miasto, twórcza szkoła, uczniowie XXI wieku” i realizowany będzie od września 2017 r. do czerwca 2019 r.

Jego najważniejsze cele to: podniesienie i harmonijny rozwój kompetencji kluczowych u uczniów (doskonalenie umiejętności stosowania wiedzy teoretycznej w praktyce dnia codziennego, wykorzystywanie i stosowanie wiedzy oraz metod objaśniających świat przyrody, rozumienie zmian powodowanych przez działalność ludzką; podniesienie kompetencji: informatycznych (rozwijanie umiejętności korzystania z technologii społeczeństwa informacyjnego w różnych sytuacjach), lingwistycznych - w obszarze j. angielskiego i niemieckiego (swobodne porozumiewanie się w językach obcych), w zakresie przełamywania barier psychologicznych, doskonalenie umiejętności uczenia się - pobudzanie kreatywności, otwartości na nowe sposoby realizowania działań); kształcenie u młodych obywateli / obywatelek Europy niezbędnych na rynku pracy umiejętności oraz właściwych postaw; otwartości na problematykę równego traktowania kobiet i mężczyzn, odmienności przekonań i różnorodności poglądów w demokratycznej Europie; rozwijanie indywidualnego podejścia do uczniów / uczennic, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Realizujemy projekt

 

Szukaj

Odsłon : 611702

Naszą witrynę przegląda teraz 16 gości 

 Zapraszamy na nasz blog