Kronika "ósemki"
Czwartek, 09 Czerwiec 2011 10:53

 Rok 1964 – Bolesławiec – stary piastowski gród zanotował na swoim koncie nowy sukces budowlany. Wynikiem całego społeczeństwa powstała w naszym powiedzie Szkoła-Pomnik Tysiąclecia. 

Jeszcze ostatnie zabiegi (kosmetyczne), jeszcze ostatnie pociągnięcia pędzla i wreszcie nadszedł długo oczekiwany moment. 
Dzień 7 września – mury nowej szkoły napełniają się gwarem dziecięcych głosów. 
Decyzją Władz Oświatowych w budynku Szkoły Tysiąclecia zlokalizowane zostały trzy szkoły:
•    Szkoła Podstawowa nr 8.
•    Liceum Pedagogiczne 
•    Liceum Wychowawczyń Przedszkoli
W Szkole Podstawowej nr 8 rozpoczęło naukę 15 oddziałów pod kierunkiem:
      - kierownika szkoły: kol. Stanisława Merdasa 
      - zastępcy kierownika: kol. Jarosława Cichańskiego
a oto pozostałe grono pedagogiczne: kol. Janina Chojnowska, Lucyna Ławrowska, Anna Humenna, Danuta Szczyglewska, Domicela Iront, Celina Kafel, Maria Such, Mieczysława Makowiecka, Zenona Kiełbasińska, Eugenia Zdobylak, od X kol. Elżbieta Wójcicka. Przez trzy miesiące na zastępstwie pracowała kol. Danuta Molenda, świetlicę prowadziła kol. Barbara Swolnik. 

4 październik – uroczysty moment otwarcia nowej Tysiąclatki. Na uroczystość przybyli: przedstawiciele Wojewódzkiego Komitetu Budowy Szkół, wizytator Wrocławskiego Okręgu Szkolnego ingr. Kopeć, przedstawiciele władz powiatowych KP PZPR i zaproszeni goście z terenu i miasta. Odświętne mundurki dzieci, kwiaty, słowa powitania i życzenia wielu piątek. Goście zwiedzają szkołę – najpiękniejszą, najnowocześniejszą w naszym mieście.


A oto uroczysta chwila z dnia 4 października uwieczniona przez obiektyw aparatu – witanie przez gospodarzy przybyłych gości. 

Od 1 lutego nastąpiły zmiany w kierownictwie szkoły. 
Kierownikiem szkoły został: Jarosław Cichański, 
Zastępcą kierownika: Lucyna Ławrowska

W kwietniu przyszłego 1965 roku odwiedzili szkołę goście z Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Na czele delegacji stał kurator Drezdeńskiego Okręgu Szkolnego. Niżej zdjęcia z zwiedzania szkoły gości niemieckiego w towarzystwie gospodarzy i władz szkolnych Bolesławca. Goście niemieccy zwiedzają pracownię historyczną. Gości przyjmuje kolega W.Halkiewicz. 

A oto lekcja W-F w naszej sali gimnastycznej. Kol.St.Merdas wita przybyłych gości. 

Szkoła nawiązuje trwały kontakt z rodzicami. Zostaje zorganizowany Komitet Rodzicielski. O pracy tego ostatniego niech świadczy skromna notatka w prasie. 

Szkoła nawiązuje kontakt z jednym z bolesławieckich zakładów pracy. Zwrócono się z prośbą do tutejszego B.P.B o sprawowanie patronatu nad naszą Tysiąclatką. Wynikiem tej opieki jest powiększenie szkolnej biblioteki i dary jednostki zwierzchniej B.P.B czego dowodem jest kolejna notatka w miejscowej prasie. 

Nie brakło szkole również trosk i kłopotów. Sprawy lokalowe były jedną głównych trosk. Brak pomieszczeń i aż trzech gospodarzy jednego budynku (szkoła nr 8 L.P i L.W.PL) Każdy wolny metr został zagospodarowany, a wciąż jest ich za mało, a tu jeszcze kłopot z „dzikim lokatorem”, ale niech opowie o tym notatka prasowa. 

W roku 1964/65 ukończyły szkołę dwie klasy siódme. Jedna z nich to klasa przyspieszona dla uczniów opóźnionych w nauce. 
Wręczenie świadectw odbyło się bardzo uroczyście przy udziale rodziców i gości zaproszonych. 

1965/66

Rok szkolny 1965/66 rozpoczęliśmy bardzo uroczyście 1-go września. powitania, kwaity, zapoznanie z nową młodzieżą i gronem pedagogicznym. 
Plan organizacyjny szkoły: 17 oddziałów – 18 etatów nauczycielskich. Na etat bibliotekarki została zaangażowana pani – Naihaizerowa. 
Z żalem pożegnaliśmy koleżanki: Kiełbasińką, Sudnik, M.Such oraz M.Makowiecką, które odeszły do innych szkół. 
Grono pedagogiczne powiększyło się o następujące osoby: J.Nowak, H.Lewandowską, E.Gęsior, E.Stefańską, R.Stasiak, St.Ligocką.
Koleżanka Zofia Tych zajęła się prowadzeniem świetlicy. Od 1 października odeszła kol.D.Szczyglewska, gdyż przyjęła kierownictwo Szkoły Podstawowej nr 1 w Bolesławcu. Równocześnie opuściła naszą szkołę kor. Najhaizer. 
W drugim roku istnienia szkoły dała się zaobserwować stabilizacja grona pedagogicznego i uczniów co znalazło odbicie w coraz lepszej pracy szkoły. 
Młodzież została zorganizowana i kółkach zainteresować takich jak: kółko polonistyczne, matematyczne i SKS.
Z okazji Nowego Roku Komitet Rodzicielski urządził zabawę choinkową dla dzieci, która sprawiła im wiele radości. 
W maju – podczas obchodów Wiosny Bolesławieckiej uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w barwnym korowodzie literackim, za co byli gorąco oklaskiwani przez tłumnie zgromadzonych mieszkańców miasta. 
Ostatni miesiąc tego roku szkolnego urozmaiciły wycieczki. Na jednej z nich uczniowie zwiedzili stolicę. 
Zachwyciły ich zarówno zabytki Warszawy, jak również jej piękne nowoczesne dzielnice. 
Zdjęcie poniżej jest miłą pamiątką pozostałą po minionej wycieczce do stolicy. Przedstawia uczestników wycieczki wraz z opiekunami. 


Dla nauczycieli i wyróżniających się w nauce uczniów miłą niespodziankę w postaci wycieczki do Krakowa przygotował Komitet Opiekuńczy naszej szkoły – Bolesławieckiego Przedsiębiorstwo Budowlane. 
Trasa tej wycieczki wiodła przez Chorzów, Oświęcim, Wieliczkę. Wycieczka ta pozostawiła wśród uczestników niezapomniane wrażenia. 

24 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Uczniowie, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce i zachowaniu otrzymali nagrody książkowe. 
Nauczyciele i uczniowie udali się na zasłużony dwumiesięczny wypoczynek, by nabrać siły do pracy w następnym roku szkolnym. 

1966/67

Dzień 31 sierpnia 1966 roku. W naszej szkole pozornie spokojnej wre gorączkowa praca. Ostatnie godziny przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Jutro aule i klasy zapełnią się młodzieżą szkolną. Jak co roku wiele z nich po raz pierwszy przekroczy próg szkoły – po raz pierwszy zasiądzie na szkolnej ławie. 
Dochodzi godzina 14:00 w pokoju nauczycielskim grono nauczycieli podzielona na grupy prowadzi ożywione rozmowy. Za kilka minut rozpocznie się rada pedagogiczna. Wchodzi kierownik szkoły kol.Ciechanowski. uśmiechać się wesoło wita się ze wszystkimi a następnie przedstawia zebranym nowych nauczycieli, którzy od jutra będą wspólnie z nimi dzielić radości i troski dnia powszedniego. 
I tak do naszego grona doszli:
D.Molenda, E.Tarasiewicz, J.Nowak, Lewandowska, M.Mazur, E.Józefczyk, R.Stasiak.
W ubiegłym roku szkolnym pożegnaliśmy kol.Kiełbasińską. rada pedagogiczna rozpoczęta. Głos zabiera kierownik szkoły. 

Szanowni koleżanki i koledzy!
Rozpoczynamy już 23 w Polsce Ludowej rok szkolny. W historii naszego kraju był wrzesień, który nie rozbrzmiewał radosnym i pogodnym gwarem maszerujących do szkół dzieci. Nie powitały go przebudzone po wakacyjnej przerwie szkolne dzwonki. Nauczyciele nie otworzyli dzienników, nie powitali uczniów tradycyjnym i radosnym: Dzień dobry! Złota polska jesień zaczerwieniła się krwią setek bestialsko pomordowanych Polaków, wśród nich – nauczycieli, harcerzy, młodzieży polskiej. Mając w pamięci te okropne lata, zdajemy sobie sprawę, że tylko ogromny wysiłek narodu może zapobiec podobnej katastrofie. W trudzie tym musimy również i my nauczyciele brać czynny wkład.  Niedawno wraz z całym narodem w obliczu lipcowego święta dokonywaliśmy przeglądu przebytej drogi. 
Uczciwie, po gospodarsku, bilansowaliśmy rezultaty pracy szkoły i nauczyciela, i widzieliśmy je wszędzie, w każdym zakątku naszego pięknego kraju, na każdym odcinku życia społecznego w gospodarce i kulturze, wszędzie gdzie działa człowiek. 
A więc o nas i o naszej pracy nauczycielskiej nie można mówić w oderwaniu w izolacji  od tego wszystkiego, co się w Polsce działo i dzieje, od całokształtu przemian i ludowym państwie polskim…

Rozpoczął się nowy rok szkolny w Liceum Pedagogicznym i Wychowawczyń Przedszkoli. 

Witamy Nowy Rok 1967!

W naszej szkole wiele radości i śmiechu. Kierownictwo szkoły zorganizowało w szkole zabawę połączoną z różnego rodzajami gier, wręczaniem upominków i co najważniejsze z bufetem. 

(zdjęcie 6)


Uczniowie i uczennice III klasy.


Uczniowie i uczennice naszej szkoły w pochodzie 1-Majowym. 

A oto już 1 maja. Jak co roku szkoła nasza bierze czynny udział w obchodzie święta 1-Majowego. Zamieszczone u góry zdjęcie przedstawia przemarsz naszej szkoły przed trybuną ustawioną naprzeciw ratusza. 


Uczennice ze starszych klas biorą czynny udział w organizowanych imprezach sportowych.

W tym roku szkolnym zorganizowano wiele imprez sportowych. Były to zarówno zawody pomiędzy poszczególnymi klasami, jak też zawody międzyszkolne. Największym osiągnięciem w tej dziedzinie było zajęcie przez reprezentantów naszej szkoły II-go miejsca w finałach wojewódzkich w czwórboju o Puchar „Świata Młodych”.

Zbliża się koniec roku szkolnego. Okres w którym nauczyciele mają najwięcej pracy. Trzeba podsumować wyniki nauczania, na częstych teraz radach pedagogicznych podejmować decyzje komu dać promocje do klasy następnej a kogo pozostawić drugi rok w tej samej klasie – wystawić świadectwa. 
Mimo zwiększnego nakładu pracy nauczyciele nie wydają się być tym bardzo zmartwieni. 
Prawda, za kilka dni koniec roku i kilkadziesiąt pięknych letnich dni zasłużonego odpoczynku. 


(zdjęcie 10)
Rozpoczął się nowy rok szkolny!


Na zamieszczonej na poprzedniej stronie fotografii uwieczniono klasę VIII ”a” w pierwszym dniu nauki roku szkolnego 1967/68. Uczniowie i uczennice w czyściutkich i prosto „spod igły” ubiorach. Twarze opalone na brąz i uśmiechnięte. Przed nami już tylko jeden rok nauki w tej szkole – a później?

(zdjęcie 11)
Grono nauczycielskie z kierownikiem szkoły – Jarosławem Ciechańskim. 

W tym roku w gronie pedagogicznym nie zaszły większe zmiany. Od 1 września rozpoczęły pracę w naszej szkole koleżanki W.Walko-Zawadzka i M.Figura oraz na zastępcę kierownika szkoły przyjęto kol.Brzozowską. 

(zdjęcie 12)
Drużyna harcerska. 

Oprócz normalnych zajęć szkolnych uczniowie spędzają wiele godzin na zajęciach pozalekcyjnych zorganizowanych w różnych kółkach. I tak np. kółko historyczno-turystyczne skupia 23 uczni. Kółko miłośników J. polskiego 25 uczni, koło młodych matematyków 23 uczni, w chórze szkolnym występuje 67 uczni, a szkolne koło sportowe liczy aż 112 sympatyków tej dziedziny życia kulturalnego. 

(zdjęcie 13)
Kierownik szkoły podczas hospitacji w klasie IV ”a”.

Lekcja przyrody w klasie IV „a”. Prowadzi ją koleżanka E. Zdobylak. Jest też obecny kierownik szkoły J. Ciechanowski. Jak widać z zamieszonej u góry fotografii, uśmiechnięte twarze dzieci świadczą o tym , że muszą lubić swojego kierownika. 

(zdjęcie 14)
Lekcja biologii w klasie VIII „a”. 
Koleżanka Zdobylak prowadzi lekcje również w klasach starszych. W tej chwili jest lekcja biologii w klasie VIII „a”. Skupione twarze uczniów wskazują na duże zainteresowanie tematem, omawianym przez nauczyciela. 


(zdjęcie 15)
(zdjęcie 16)
Pochód 1-Majowy.

Jak co roku uczniowie naszej szkoły uczestniczą w pochodzie 1-Majowym. W uroczystości tej bierze udział cała szkoła – wszyscy uczniowie, uczennice, nauczyciele i kierownictwo szkoły. Rano zbiórka, rozdanie transparentów, a następnie wymarsz na stadion. Stąd wyruszamy w pochód ulicami miasta i po uroczystej defiladzie przed trybuną zakończenia pochodu. Z okazji święta 1. Maja zorganizowaliśmy szereg imprez sportowych.
W tym roku odnieśliśmy sporo sukcesów w organizowanych zawodach sportowych. Dziewczęta zdobyły mistrzostwo powiatu w koszykówce a następnie mistrzostwo podokręgu w tej dyscyplinie sportu. Również i chłopcy zdobyli mistrzostwo powiatu w koszykówce. 
W listopadzie obchodziliśmy dzień nauczycie. Po uroczystej akademii w domu kultury, spędziliśmy przyjemny wieczór na zabawnie w restauracji „Centralna”.
Dzień 21 czerwca 1968 roku. Jest godzina ósma. Dzwonek donośnie wzywa młodzież szkolną po raz ostatni w tyku szkolnym. Dziś już nie ma lekcji. Uczniowie odświętnie ubrani przyszli aby wziąć udział w zakończeniu roku szkolnego. Twarze radosne, uśmiechnięte. Dziesięć miesięcy trudnej nauki już poza nami. Pożegnanie z uczniami klas ósmych. Wychowawczy wręczają nagrody i upominki. Kierownik szkoły w krótkim przemówieniu podsumowuje wyniki całorocznej pracy, życzy pomyślności w dalszym życiu. Rozchodzimy się na zasłużony odpoczynek, a po wakacjach podjąć znowu pracę nad przygotowaniem młodych ludzi do samodzielnego życia. Rola nauczyciela polega bowiem na szkoleniu kadr dla zakładów pracy – dla społeczeństwa. 

1968/69


W tym roku szkolnym do naszego grona doszło kilku nauczycieli: są to kol.: Olejnik, Kapusta, Nitarski, Kowalczyk, Napierska, Orłowska, Wołyniak, Szewczyk, Mancewicz, Hołbowicz. W ubiegłym roku szkolnym pożegnaliśmy kol. Brzozowską. 

W tym roku z okazji Dnia Nauczyciela zorganizowano uroczystą akademię w Domu Kultury, na której wyróżniającym się nauczycielom wręczono nagrody pieniężne przyznane przez Wydział Oświaty. Wieczór nauczyciele spędzili w dwóch lokalach w restauracji Centralna i w NOT.

(zdjęcie 17)
Uczniowie naszej szkoły w Karkonoszach. 

(zdjęcie 18)
Uczniowie naszej szkoły na wycieczce w Karkonoszach. 

Za kilka dni pożegnamy rok 1968. Atmosfera świąt, choinka, święto wigilijne, ostatnie dni roku zawsze skłaniają do refleksji, wspomnień. Warto spojrzeć jeszcze raz na rok, którzy się kończ. Można niewątpliwie na koncie dodatnim tego roku wpisać wiele pozytywnych rezultatów, można wskazać na podnoszący się w bardzo szybkim tempie poziom wykształcenia. 
Z drugiej strony nie można na pewno do sukcesów zaliczyć pogarszającej się sprawności pracy szkół. Rok 1968 ujawnił przede wszystkim Głównią i podstawową słabość naszego systemu oświatowego: niedostatek oddziaływania ideowo-wychowawczego. Wydarzenia marcowe na wyższych uczelniach wstrząsnęły opinią społeczną, wykazały jak bardzo niedostateczna i powierzchowna jest praca wychowawcza naszych szkół… (jest to fragment tekstu wygłoszonego przed kierownika szkoły J. Ciechańskiego na radzie pedagogicznej w grudniu 1968r.)

(zdjęcie 19)
Uczniowie na tle szkoły.

W tym roku szkolnym podjęto w naszej szkoły 1189 woźni, z tego w klasach od V do VIII 536 uczni. Wiele z nich bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych. Koło młodych matematyków skupia 27 uczni, a w chórze szkolnych występuje 69 uczni, nowo zorganizowane koło żywego słowa skupia 19 uczni. 
W życiu sportowym SKS bierze udział 129 uczni. Wielu z nich uczestniczy w pracach, obozach wędrownych i zbiórkach szkolnego ZHP.

(zdjęcie 20)
Dryżyna harcerska. 

(zdjęcie 21)
Uczniowie w pochodzie 1. Majowym.

Również w tym roku młodzi reprezentanci SKS mogą poszczycić się dobrymi osiągnięciami w sporcie. 
W rozgrywkach międzyszkolnego ligi koszykówce chłopcy zdobyli mistrzostwo powiatu. 
W czwórboju o „Puchar Świata Młodych” zajęli oni II miejsce w mistrzostwach powiatu.
Dziewczęta zajęły III miejsce w gimnastyce na mistrzostwach powiatu. 

(zdjęcie 22)
Występu chóru szkolnego na akademii zorganizowanego z okazji święta 1- Maja.

(zdjęcie 23)
Grono nauczycielskie w pochodzie 1-Majowym. Widać tu kol. J. Chojnowską, kol. M. Mazur oraz inspektora Smolińskiego.

Nie zakończyliśmy jeszcze wprawdzie roku szkolnego 1968/69, a już musimy podjąć przygotowania do rozpoczęcia nowego roku, musimy zdać sobie sprawę z tego, jakie czekają nas – w świetle uchwały V Zjazdu PZPR uraz wyników tegorocznej pracy – nowe zadania. W czasie dyskusji na radzie pedagogicznej (10 czerwca 1969) kierownik szkoły powiedział: „Życie wysuwa przed nami zadania na które musimy kłaść szczególny nacisk. Do zadań tych należy WYCHOWANIE OBYWATELSKIE. Chcemy, aby tematyka zajęć z wychowania obywatelskiego wykraczała poza godziny wychowawcze, aby była podejmowana w pracy pozalekcyjnej, np. w trakcie wycieczek szkolnych, aby stawała się przedmiotem dyskusji w zespołach uczniowskich. Liczymy, że coraz szerzej podejmowana będą w tych zajęciach propozycje i inicjatywy samej młodzieży…”

Dziś zakończyliśmy rok szkolny. Uczniowie po odebraniu świadectw pożegnali szkołę na okres wakacji. My jeszcze tylko omówimy niektóre sprawy, uporządkujemy dokumenty i też rozejdziemy się do domów na wakacyjny odpoczynek. 

1969/70


1 września 1969 r. Dziś rozpoczynamy pierwszy w drugim ćwierćwieczu Polski Ludowej rok szkolny. Dwa miesiące temu dokonaliśmy oceny wyników pracy nauczycieli w okresie ¼ wieku w Polsce Ludowej. 
W świetle tego dokonaliśmy przeglądu i naszej pracy w okresie pierwszych pięciu lat istnienia szkoły. 
Musimy z dumą stwierdzić, że patrząc na wyniki jakie osiągnęliśmy w tym okresie, dobrze zasłużyliśmy się ojczyźnie i duży wnieśliśmy wkład w dorobek pierwszego ćwierćwiecza Polski Ludowej. 
W tym roku szkolnym zaszły zamiany w składzie osobowym grona nauczycielskiego. Od 1 września rozpoczęli pracę nowi nauczyciele, tj. kol.: Sokołowska, Denicki, Tatar, Smolaków, Dudziak, Rybicka. Odeszli od nas: Mancewicz, Nitarski, Kapusta i Nowak. 
16 września 1969r. Dziś mamy radę pedagogiczną. Kilkanaście dni pracy jest już poza nami. Pierwsze dwa tygodnie września miały charakter ulgowy. Jeszcze więcej było tam przypomnień tematów omawianych w roku ubiegłym reminiscencji z wakacji, wypraw do parków i na wystawy. Ale od dziś zaczyna się normalny szkolny wyścig, z czasem wracają też stare szkolne zwyczaje i kłopoty. 

Przy końcu września zorganizowaliśmy konkurs rysunkowy pod nazwą „Tydzień kultury zdrowotnej”. Zdobywcę I nagrody w tym konkursie został uczeń Jarosz Zdzisław z klasy VII „a”. Zdjęcia obok przedstawiają moment wręczenia nagród. 

Wręczenie nagród w konkursie rysunkowym „Tydzień kultury zdrowotnej”
(zdjęcie 24)

(zdjęcie 25)
Uczeń Zdzisław Jarosz – zdobywca I nagrody. 

Dziś obchodzimy Dzień Nauczyciela. Jest to święto nasze, nauczycielskie wewnątrzszkolne, obchodzone w zespołach klasowych, razem z naszymi uczniami, wychowankami. Tegoroczne święto nauczycielskie jest również dobrą okazją do ukazania wkładu nauczycieli w dziedzinie upowszechnienie i demokratyzacji systemu oświatowego, w budową i rozbudowę różnych  dziedzin życia naszego ludowego państwa. 

Nauczyciele dobrze wykonali swój patriotyczny obowiązek służby i pracy narodowi, dobrze zdali egzamin uspołecznieni, obywatelskiej postawy i socjalistycznego uświadomienia.
(zdjęcie 26)

Przy „małej czarnej” i lampce wina obchodzimy nasze święto – Dzień Nauczyciela. Tegoroczne obchodzi Dania Nauczyciela łączą się również z uroczystościami związanymi z 100 rocznicą urodzin Lenina, wielkiego wodza – i śmiało możemy powiedzieć – nauczyciela proletariatu. 
(zdjęcie 27)

(zdjęcie 28)
Akademia z okazji 100 rocznicy urodzin Lenina. 
Uroczystości leninowskie wykorzystujemy dla pogłębienia swej wiedzy o olbrzymim dorobku jednego z najgenialniejszych ludzi, poznania jego myśli, wskazań, które w większości nie straciły na swej aktywności. 
Dotyczy to również problemów oświaty i wychowania, spraw związanych z rolą i funkcją nauczyciel, którym to Lenin poświęcał w swych pismach i w swej działalności wiele miejsca. 

(zdjęcie 29)
(zdjęcie 30)
(zdjęcie 31)
Obchodzi 100 rocznicy urodzin Lenina. 

Zamieszone u góry zdjęcia przedstawiają imprezy zorganizowane z okazji obchodów 100 rocznicy urodzin Lenina. 
Występowali recytatorzy, występował szkolny chór, urządzono konkurs pt. „Lenin”. 
Dla najlepszych kierownik szkoły J. Ciechański wręczył nagrody. 

(zdjęcie 32)
(zdjęcie 33)
Przyrzeczenie harcerskie. 
 
Na uroczystej akademii z obchodów 100 rocznicy urodzin Lenina odbyło się przyrzeczenie harcerskie. 

I znowu jeden rok za nami…
Zdanie to zawsze powtarzamy w ostatnich dniach grudnia. Jednocześnie liczmy – jest to któryś tam z kolei rok naszego życia, pracy, rocznica ważnych wydarzeń rodzinnych, osobistych. „Dzięki Ci Panie Boże, żeś mnie nie stworzył kobietą” – 8 marca 1970 r. Święto kobiet! Kierownik szkoły składa życzenia wszystkim nauczycielom. Dzieci przychodzą z kwiatami. 
Dawne i nie pamiętne to już czasy, kiedy kobieta była jedynie przedmiotem współczucia. Kobieta współczesna ma w zasadzie wszystko. Równe z mężczyzną prawo do pracy zawodowej, do ambicji i aspiracji, oraz wynagrodzeń. A wszystko to dała nam Polska Ludowa. 
Ubiegła sobota była ostatnim, przedwakacyjnym spotkaniem ze szkołą. Przeszło 1000 – na grupa uczniów pożegnało się ze swymi wychowawcami i nauczycielami na dwa miesiące zasłużonych wakacji. Było dużo radości, były nagrody za dobre wyniki w nauce i wiązki kwiatów dla nauczycieli. 
Już o godzinie 7 rano można było zauważyć grupki odświętnie ubranej młodzieży z kwiatami w ręku, podążającymi na uroczystość zakończenia roku szkolnego. Na zakończeniu uroczystości wielu wyróżniających się uczniów otrzymało nagrody książkowe. 
Uroczystość zakończyła się występami artystycznymi młodzieży. 

1970/71


Udały nam się te wakacje. Słońce świeciło jak na Riwierze, temperatura w Bałtyku jak nigdy i nawet deszcze, ku rozpaczy rolników, zupełnie nas nie prześladował. 
Zapomnieliśmy więc o całym bożym świecie – o sesjach, wizytacjach , programach i wszystkim innym, co szkołę przypomina. Raczyliśmy się słońcem, zażywaliśmy morskich kąpieli, przemierzali sudeckie i bieszczadzkie szlaki. Odpoczywaliśmy.
Odpoczywaliśmy! (?)
Oczywiście, jedni – to mniejszość wśród i gór i lasów, drudzy – to znakomita większość w salach wykładowych i na kursach. Bo przecież dla nikogo nie jest tajemnicą, że wakacje nauczycielskie nie przypominają urlopów żadnych innych zawodów i profesji. I wcale tu nie chodzi o to, że pedagodzy nie wyjeżdżają zazwyczaj na wczasy orbisowskie i nie spędzają na Wybrzeżu Adriatyckim. A po prostu oto, że nie odpoczywają wcale, że nie bagatelna liczba nauczycieli wcale nie raczy słonecznymi promieniami, a siedzi nad skryptem, słucha wykładów, botyka się z remontem szkoły i wieloma innymi sprawkami i sprawami. 
Gdy wybiegliśmy wyobraźnią w przyszłość i pomyśleliśmy i czekających nas urlopach, musimy przecież stwierdzić: nie ma co, udały nam się te wakacje. Odpoczywaliśmy przecież, że ho, ho…! 
Dziś rozpoczynamy nowy rok szkolny. Jest godzina 7 rano. Powakacyjne spotkanie z dziećmi rozpocznie się o godzinie 9-tej. W pokoju nauczycielskim kierownik szkoły J. Ciechanowski przedstawia nową koleżankę Kokoszka Wł. Oraz M. Wójcik, która będzie pracować w szkolnej bibliotece. W czasie dyskusji nad problematyką nauczania kierownik szkoły powiedział: „W każdym roku dzień 1 września – rozpoczęcie zajęć w szkołach – łączy się z rocznicą „polskiego Września”.

Dokonaliśmy w ubiegłych tygodniach podsumowania olbrzymiego dorobku w dziedzinie oświaty, stwierdziliśmy, że dorobek ten może być przedmiotem naszej uzasadnionej dumy. 
W rocznicę „polskiego września”, wrócimy pamięcią do tych tragicznych dni, zajrzymy do dokumentów i materiałów obrazujących bohaterstwo polskiego żołnierza, najgłębszy patriotyzm mas ludowych, wielkość wkładu Polski do walki z niemieckim faszyzmem, zagrażającym nie tylko naszemu narodowi, ale i całej Europie. 
Kierownictwo naszej partii wysunęło zadanie – intensyfikacji pracy we wszystkich dziedzinach życia. Intensyfikacja oznacza – wysoki poziom produkcji, wysoką jakoś wytwarzanych materiałów, wysokie wskaźniki wydajności pracy.
Intensyfikacja na odcinku szkolnym – to właściwa organizacja pracy szkół, to stosowanie najbardziej skutecznych metod nauczania i wychowania, to osiągnięcie wysokiego poziomu wiedzy i umiejętności przez uczniów, ich wszechstronnego rozwoju umysłowego, to kształtowanie ich cech woli, charakteru, świadomości i postaw społecznych – odpowiadających potrzebom naszego kraju.  

12 października obchodziliśmy Dzień Ludowego Wojska Polskiego. Na akademii obecni byli przedstawiciele w miejscowej jednostki. Gości w imieniu szkoły powitał kierownik szkoły Jarosław Ciechański. W krótkiej przedmowie postulował pod adresem pedagogów, by przy określaniu celów wychowawczych wskazywali na potrzebę równoczesnego przygotowania młodzieży i do budowy i do obrony socjalistycznej ojczyzny. Chodzi tu o zrozumienie twardej rzeczywiści wynikającej z zagrożenia pokoju przez imperializm amerykański oraz coraz większego grożącego nam niebezpieczeństwa odradzającego się militaryzmu zachodnioniemieckiego, wysuwanych przezeń roszczeń terytorialnych i odwetowych. 

(zdjęcie 34)
Lekcja rysunków w kl. I „b”.

W tym roku Dzień Nauczyciela miał nieco odmienny charakter, jak w latach poprzednich. 
Z samego rana około godziny 7-mej wpadł do pokoju nauczycielskiego uczeń z VIII klasy i krzyknął, żeby wszyscy wyszli na korytarzy, bo coś się stało w szkole. 
Wychodzimy szybko, a tu cała szkoła ustawiona klasami, dziewczynki z kwiatami, chłopaki mają włosy przylizane na mokro, harcerze w mundurkach, maluchy trzymają się za rączki i jak nie huknie cała dzieciarnia: sto lat! sto lat!” 
A potem wierszyki, piosenki…
To był Dzień Nauczyciela. Udał nam się. 

(zdjęcie 35)
Lekcja matematyki w II „b”

(zdjęcie 36)
Lekcja J. Polskiego w kl. III „a”

Dużymi osiągnięciami w tym roku szkolnym poszczycić się może SKS. Trampkarze zajęli I miejsce w turnieju piłki nożnej. Lekkoatleci zajęli II miejsce w finałach wojewódzkich w czwórboju lekkoatletycznym o „Puchar Świata Młodych”. Następnie lekkoatleci zajęli II miejsce (chłopcy i III miejsce, dziewczęta) w pięcioboju drużynowym o „Puchar Sztandaru Młodych” , zdobyli mistrzostwo powiatu i II miejsce w okręgu w sztafecie 4x60 m dziewcząt. W powiatowych mistrzostwach szkół podstawowych chłopcy zajęli II miejsca w siatkówce i koszykówce. Uczeń Nowacki Krzysztof zdobył mistrzostwo województwa w skoku w dal wynikiem 6.12 m. Reprezentował on nasz powiat na V igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Szczecinie. 

(zdjęcie 37)
Lekcja śpiewu w kl. IV „b”

(zdjęcie 38)
Lekcja matematyki w kl. V „d”

Ostatnie dni czerwca są dla nas nauczycieli okresem podsumowywania wyników całorocznej pracy, okresem „żniw szkolnych”. W ciągu kilkunastu gorących, letnich dni wstawiamy oceny, dobywamy posiedzenia rad pedagogicznym, wypełniamy dzienniki, księgi ocen, piszemy sprawozdania, podliczamy procenty uczniów promowanych, pozostawionych na drugi rok…
W tej gorączce ostatnich dni nie zawsze jest miejsce na spokojną, pedagogiczną analizę osiągniętych wyników, ocenę całorocznej pracy, wyciągnięcie właściwych wniosków do pracy w następnym roku szkolnym. A to jest konieczne. 

(zdjęcie 39)
Klasa VIII „a” w ostatnim dniu roku szkolnego 1970/71

Dla nich to już ostatni dzień pobytu w tej klasie, w tej szkolne. Jutro otrzymają świadectwa, pożegnają szkołę.

 

 1971/72


Przebrzmiał pierwszy dzwonek szkolny.
Na nowo ożyły izby lekcyjne, pracownie, boiska. Pierwsze dni roku szkolnego gwarne, radosne – za nami. Czeka nas rok trudnej, ofiarnej – a chcielibyśmy i wydajnej w skutkach – pracy.
Jaki będzie ten rok? Czy uda nam się osiągnąć cele, jakie stawiają przed szkołą i nauczycielami, rząd, partia, społeczeństwo? Czy zrealizowane zostaną nasze nauczycielskie postulaty i wnioski, tak z zakresie ulepszania sytemu oświatowego, jak i poprawy warunków życia i pracy ogółu zatrudnionych w szkolnictwie?
W tym roku szkolnym pracę w naszej szkole rozpoczęli: kol. Jurczyńska, kol. Kasprzycka i kol. Tarnowska. Odeszli od nas: kol. Tych i kol. Denicki.
W dniu 12 października obchodziliśmy Dzień Wojska Polskiego. Delegacja uczniów z naszej szkoły zaniosła kwiaty do tutejszej jednostki, a wieczorem gościliśmy przedstawicieli tej jednostki na zorganizowanej z tej okazji akademii.


W dniu 29 października mieliśmy radę pedagogiczną wg następującego porządku:

1.    Klasyfikacja uczniów za I okres.
2.    Analiza pracy w I okresie – uwagi z hospitacji.
3.    Szkolenie – zasady i metody nauczania.
4.    Wytyczne na zebranie rodziców.  

Otwarcia rady pedagogicznej dokonał kierownik szkoły Jarosław Ciechanowski. W krótkim wystąpieniu powiedział, że dalsza praca szkoły powinna zmierzać do poprawy wyników nauczania i zachowania uczniów.
Należy zrobić wszystko, aby jak najlepiej przygotować młodzież do dalszego kształcenia i życia w przyszłości.
Następnie kolejno omawiano wyniki klasyfikacji uczniów za I okres. Dyskusja na ten temat przebiegała pod kątek wysnucia właściwych wniosków mających na celu polepszenia wyników nauczania i wychowania w  najbliższym okresie.
Tradycyjnie jak co roku obchodziliśmy Dzień Nauczyciela. Rano delegacje uczniów wręczają kwiaty swoim wychowawcom i kierownictwu szkoły. Wieczorem bawiliśmy się w zarezerwowanych dla nauczycieli lokalach „Centralna” i „NOT”.
I znów zaczynamy nowy rok, któryś tak kolejny rok naszej życia i pracy zawodowej. Wkraczamy w dni styczniowe nie tylko o rok starsi, ale również bogatsi w wiedzę, doświadczenia i przeżycia. Przed nami 366 dni 1972 r. Jakie będą te dni?
Chcielibyśmy wszyscy aby nowy rok był dobrym rokiem. Wiążemy z nim swoje plany życiowe, nadzieje, oczekiwania. W tym też duchu składamy sobie życzenia – życzymy sobie wzajemnie dobrej pracy w całym 1972 r. W służbie szkoły polskiego i narodu polskiego.
W dniu 28 kwietnia odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej, w której uczestniczył zastępca inspektora szkolnego kol. Smolińskiego. Głównym tematem tego posiedzenia było zapoznanie nauczycieli z wytycznymi Ministerstwa Oświaty i Wychowania z dnia 13 kwietnia br. w sprawie uposażenia nauczycieli.
Obchodzimy święto 1-Maja. W każdym roku Dzień Majowego Święta nastraja nas optymistycznie. Piękne pochody, imprezy artystyczne, zabawy, budząca się do życia przyroda, nakazują patrzeć z wiarą w przyszłość. Ze szczególnym optymizmem wkraczamy w Dni Majowe 72 r. my, nauczyciele. W dniu 27 kwietnia tego roku Sejm PRL na swym plenarnym posiedzeniu uchwalił „Kartę Praw i Obowiązków Nauczyciela”.
W tym toku szkolnym nasi młodzi sportowcy ze Szkolnego Klubu Sportowego mogą również poszczycić się wieloma osiągnięciami:
Na mistrzostwach powiatu w koszykówce dziewczęta zajęły I miejsce, a chłopcy uplasowali się na drugim miejscu. W gimnastyce dziewczęta zajęły drygą lokatę. Dwa drugie miejsca w mistrzostwach powiatowych piłki nożnej i siatkówki zdobyli chłopcy.
W drużynowych biegach przełajowych nasz SKS został sklasyfikowany na drugim miejscu.
Uczeń naszej szkoły Krzysztof Nowacki zdobył mistrzostwo województwa w biegu na 300m przez płotki. Ten sam uczeń został wicemistrzem w skoku w dal na Okręgowych Mistrzostwach Młodzików.
W dniu 12 czerwca w obecności wszystkich nauczycieli z matematyki z naszego powiatu odbyła się koleżeńska lekcja na temat: „Wyznaczania szerokości Szeki na podstawie trójkątów prostokątnych i podobieństwa trójkątów”.
Lekcję prowadziła  z klasą VIII „a” z podziałem na cztery grupy kol. Maria Mazur. Każda grupa miała wykonać te samo zadanie innym sposobem.
(zdjęcie 40)
Grupa I wyznacza szerokość rzeki na podstawie podobieństwa trójkątów.
(zdjęcie 41)
Grupa II wyznacza szerokość rzeki na podstawie przystosowania trójkątów.
(zdjęcie 42)
Grupa III wyznacza szerokość rzeki na podstawie własności trójkąta prostokątnego równoramiennego.
(zdjęcie 43)
Grupa IV wyznacza szerokości na podstawie trójkąta prostokątnego o kącie ostrym 60.

Zakończył się rok szkolny 1971/72. Pora więc na podsumowanie wyników naszej pracy, tak w skali całego kraju jak i w naszej szkolne, na ocenę naszych osiągnięć, na zestawie braków i słabości oraz analizę przyczyń ich powstania i istnienia.
Gorączkowa praca, jaka cechuje każde zakończenie roku szkolnego już poza nami. A teraz pora na refleksję.
Z dyskusji jaka toczyła się na ostatnim w tym roku szkolnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej można było wywnioskować, że rok szkolny 1971/72 kończymy w przeświadczeniu, że był rokiem dobrym dla naszej szkoły, dla nas nauczycieli i dla oświaty. Stworzone zostały podstawy do dalszej skuteczniejszej pracy, którą podejmiemy w roku następnym.
A teraz zanim to nastąpi, życzymy sobie nawzajem dobrych wakacji, wiele słońca i pogody.

1972/73


W dniu 13 października odbyła się w szkole akademia z okazji Dnia Nauczyciela. Oprócz całego grona nauczycieli obecni byli przedstawiciele miejscowego Oddziału PKS, przedstawiciele LWP oraz członkowie Komitetu Rodzicielskiego.
Okolicznościowe przemówienie wygłosił dyrektor szkoły mgr Paweł Śliwko. Ciekawy i urozmaicony program rozrywkowy przygotował szkolny zespół artystyczny.
Po akademii nauczyciele i zaproszeni gości spędzili przyjemy wieczór na ożywionej rozmowie przy „małej czarnej”.
Z okazji Dnia Nauczyciela szereg zakładów pracy i instytucji przysłało pozdrowienia i życzenia dalszej owocnej pracy.

Przy końcu października Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bolesławianka” przekazała dla naszej szkoły dobrze wyposażoną świetlicę. A jak do tego doszło mówi artykuł z gazety „Świat Młodych”.

Nowy lokal to cenny nabytek dla harcerzy naszej szkoły. Można tu organizować zbiórki lub urządzać wieczornice. Tu też odbyła się uroczystość przyrzeczenia harcerskiego. Udział w niej wzięli żołnierze komandosi.
Z okazji „Andrzejków” harcerze zorganizowali zabawę połączoną z występami artystycznymi i konkursami. W zabawie, która odbywała się przy świetle świec również uczestniczyli żołnierze komandosi. Podczas zabawy harcerze wręczyli gościom w mundurach upominki.

(zdjęcie 44)
Druhna z kl. VII b odczytuje zobowiązania harcerzy.

(zdjęcie 45)
Występ zastępu z kl. VII c.

(zdjęcie 46)
(zdjęcie 47)
Żołnierze otrzymują upominki na „Andrzejkach”

W listopadzie br. szkoła nasza nawiązała bliski kontakt z pionierami garnizonowej szkoły Armii Czerwonej w Starachowice. Zawarta przyjaźń z radzieckimi przyjaciółki charakteryzuje się częstymi, wzajemnymi odwiedzinami. W dniu 16 listopada zorganizowano w naszej szkole uroczystą akademię z okazji 55 rocznicy Rewolucji Październikowej, w której udział wzięli pionierzy ze szkoły w Starachowicach oraz opiekunowie szkoły  żołnierze komandosi.

 

Realizujemy projekt

 

Szukaj

Odsłon : 668170

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 

 Zapraszamy na nasz blog