Informacje dla rodziców
Czwartek, 21 Luty 2019 14:48

W związku ze zbliżającym się terminem egzaminu gimnazjalnego w 2019 r. przekazujemy Państwu – rodzicom uczniów klas III gimnazjalnych - kilka kluczowych informacji, w tym przede wszystkim dotyczących:


 1. Harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego – w terminie głównym i w terminie dodatkowym 
  (oraz kto przystępuje do egzaminu w terminie dodatkowym).
 2. Struktury egzaminu (podział na części zakresy/poziomy; czas trwania poszczególnych zakresów/poziomów, 
  w tym przedłużenie czasu trwania w przypadku dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu).
 3. Zasad przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego.
 4. Sposobu zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz dodatkowego czasu (5 minut) przeznaczonego 
  na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.
 5. Zakazu wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych 
  lub korzystania z takich urządzeń w tej sali.
 6. Przyborów i materiałów, które zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej.
 7. Konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu.
 8. Możliwości wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej.
 

Realizujemy projekt

 

Szukaj

Odsłon : 689580

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 

 Zapraszamy na nasz blog